Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 31/08/2018 12:22, số lượt xem: 619

Vàng bạc kiếm rồi cứ vẹo veo
Gạo tiền mới thấy lại lèo teo
Áo quần của tạm nào leo lẻo
Mũ nón hàng sôn khiến bẹo bèo
Ăn uống lơ sơ thời móm méo
Tiêu lùa chợt chạt kiểu nghèo eo
Nhiều khi chán quá lòng teo hẻo
Số kiếp đứng im dẫu trẹo chèo

Cái mạt sao mà cứ réo reo
Làm thân khổ sở tựa gieo hèo
Mùa đông giá lạnh hoài xeo kéo
Tiết hạ nóng hầm mãi vẹo xeo
Khiến mũi mặt thường luôn méo xẹo
Và gan ruột phải chịu teo èo
Đời nghe chừng bộ nhiều heo héo
Ước trúng số đề khẳm lẹo leo

Liên hoàn – Bát đồng âm