Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 22/06/2017 13:30, số lượt xem: 560

Vẫn mộng thân này được xẻ tư
Lời yêu vạn hướng chả đâu từ
Hoa đồng dạ đuổi theo cùng cứ
Ảnh hậu ta vù dấn mãi như
Xuống biển cười toe hàng triệu ứ
Vào non gật trả mấy trăm ừ
Hài ngôn điệu dáng thâm trầm ngữ
Sống giữa thiên đàng nỏ ngại hư

Sống giữa thiên đàng nỏ ngại hư
Miền xuôi hoặc núi cũng mau ừ
Đừng chê họ Sở mà phang hứ
Chớ giũa cô Kiều bởi vọng như
Tán tỉnh bao vùng dư rộng chữ
Cò cưa mọi chỗ khẳm loang từ
Tim này vỹ đại mời vô thử
Vẫn mộng thân này được xẻ tư

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm