Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 20/04/2018 11:27, số lượt xem: 392

Cấy hái đàng hoàng kẻo phụ công
Chớ đi cho có buổi ra đồng
Bừa sâu loạc choạc thành hiu trống
Cày cạn hững hờ dễ quạnh mông
Ướm thả nhịp nhàng chan chứa mộng
Vần xoay khéo léo ngọt ngon lòng
Làm sao hết cữ thời loang vọng
Thấp thỏm mơ hoài khiến dậy mong

Thấp thỏm mơ hoài khiến dậy mong
Sự ưng nấn ná mãi trong lòng
Dòng khe uốn lượn như trào cổng
Đối núi qua về lúc nựng mông
Phải nhớ đưa hồn vào diễm mộng
Và luôn khoái dạ giữa mơ đồng
Để đây với đó hoài tim hóng
Cấy hái đàng hoàng kẻo phụ công

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm