Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 19/03/2016 14:15, số lượt xem: 667

Ôm mộng phen này tuyển quý lang
Bốn phương rộn rã nượp nườm sang
Này anh lực lưỡng ra toàn lực
Nọ chú ngang tàng cũng rán ngang
Bốn món văn chương ngời diễm nguyệt
Tứ đòn vũ khí rạng trường giang
Văn nhân võ trạng ào nhau đến
Quyết chí anh hào náo động trang

Quyết chí anh hào náo động trang
Muôn người như một tựa hồng giang
Khoa gươm thân hổ vung chiêu dọc
Hạ bút tay rồng sổ nét ngang
Lớp lớp sóng trào mây cuốn lại
Ầm ầm gió thét bụi luồn sang
Tùng xèng khắp cõi rao to nhé
Ôm mộng phen này tuyển quý lang

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm