Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 07/05/2016 13:38, số lượt xem: 677

Rằng em vốn mãi ước ao chồng
Cho ấm trong ngoài buổi giá đông
Vì vậy chẫu môi thờ thẩn ngóng
Thêm hoài rướn cổ mỏi mòn trông
Cầu sao lễ lược qua dò hỏi
Muốn dạm cau trầu thoả ước mong
Khấn vái miễu chùa khi có dịp
Lạy xin nguyệt lão phủ tơ hồng

Hãy thương trời nhé kẻo tê lòng
Sợ lắm èo ôi nhạt má hồng
Mong thoả đặn đầy câu xuất giá
Ước luôn trọn vẹn chữ phu tòng
Nhìn ai rạng rỡ ngày thơm hạ
Ngoái phận hiu sầu buổi lạnh đông
Nguyệt lão tung giùm em quả ái
Rồi xin hậu tạ nếu nên chồng