Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 12/05/2018 10:17, số lượt xem: 415

Lẵng nhẵng riết rồi khổ vẫn theo
Hèn chi số phận cứ như bèo
Bung xung quá thể e banh xéo
Hành hạ vô chừng ngán lọ teo
Khổ kiếp giai nhân ưng ý tẹo
Cực thân nam tử phải lòng đeo
Tưởng là xài riết nên hàng nghẽo
Đâu biết đêm về chợt mộng leo

Đâu biết đêm về chợt mộng leo
Dặm ngàn gió bụi cuốn hoài đeo
Chần chừ giỡn cợt thêm èo ẹo
Ngớ ngẩn bông đùa lại tóp teo
Cứ ngỡ đời thơm bằng cục kẹo
Nào hay số mạt đắm ao bèo
Gió giông hỗn loạn đường đâu néo
Lẵng nhẵng riết rồi khồ vẫn theo

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm