Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 29/07/2017 15:40, số lượt xem: 570

Tành hỏi ngào thơm cháo tỏi hành
Đành cơi phấn lụa suốt đời canh
Há lanh tâm sự rồi hanh lá
Lành cạ tình duyên khiến lạ cành
Mắc sạn ân nguyền vương mạn sắc
Lành ong kỷ niệm khảm lòng anh
Bé nhồng lớn vội ta bồng nhé
Banh nẻ tơi bời xúm bẻ nanh

Banh nẻ tơi bời xúm bẻ nanh
Đành ơi xúi quẩy dính đời anh
Má đầm e lại toang mầm đá
Lành cá để thêm vẹn lá cành
Sán đụng trước sau hoài súng đạn
Tranh cường lui tới suốt trường canh
Thúi xề diễn kịch sao xùi thế
Tành hỏi ngào thơm cháo tỏi hành

Liên hoàn – Lưỡng đầu xà - Thuận nghịch vận