Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 26/01/2018 11:24, số lượt xem: 471

Đã lâu vắng bặt giữa trăng ngàn
Sao mãi im lời chẳng hỏi han
Gác cũ đang nhờ hương gọi bạn
Lầu xưa vẫn đợi khúc thương đàn
Nhiều khi điếng dạ đau tình rán
Lắm bữa tê lòng não ruột chan
Bằng hữu xa mờ bên tả ngạn
Còn chi phú lạc với thơ vàng

Nối thương tri kỷ tựa sen vàng
Ngan ngát giữa đời ánh nguyệt chan
Nhịp phách bổng trầm khêu ức vạn
Cầm thư hoà quyện vọng tâm đàn
Tiêu dao hà thuỷ ươm tình rạng
Ngao bộ sơn hà dệt nghĩa vang
Vằng vặc kim bằng như ngọc sáng
Cùng nhau hạc nội lẫn mây ngàn

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm