Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (51)
Đăng ngày 21/03/2016 13:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/01/2018 16:22, số lượt xem: 502

Tình thơ bạn hữu biếc xanh ngày
Xướng hoạ giao lòng thoả nỗi say
Giữa buổi vừa quen dò mộng thắm
Cùng khi đã biết gởi mơ dày
Thi đàn phả tứ lâng miền ngợi
Phú vận ghi lời trải cõi bay
Mãi vậy ngàn câu hoài toả sắc
Làm cho cuộc sống thảo thơm đầy

Làm cho cuộc sống thảo thơm đầy
Khiến nẻo dương trần cũng lộng bay
Mượn cảnh pha tình vui đẫm ngát
Thùa trăng dệt mối để thêm dày
Vào rum (1) ý nghĩa nồng ngây lượn
Thả net (2) tâm tình rộn rã say
Vẫn ước cùng nhau hoà điệu thoả
Tình thơ bạn hữu biếc xanh ngày

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm
(1) Forum
(2) Internet