Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (51)
Đăng ngày 18/03/2016 14:44, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/01/2018 16:14, số lượt xem: 714

Bạn bè tươi sáng tựa lòng gương
Điểm xuyết cho thơm đẹp cõi thường
Hội ngộ thi thư ngời đạo lý
Tao phùng tâm ý rạng văn chương
Quan tâm thăm hỏi tròn muôn nẻo
Nhắn nhủ thương yêu vẹn mọi đường
Tao nhã cho lòng thêm hạnh phúc
Hương đời nhẹ toả đượm ngàn phương

Hương đời nhẹ toả đượm ngàn phương
Tô thắm câu thơ xướng hoạ Đường
Tâm trí đơm hoa lừng rỡ phím
Ý tình kết nụ sáng ngời chương
Mây cài lối mộng vương huyền ảo
Nguyệt phả sắc mơ đẹp lạ thường
Thi hữu trao nhau lời thắm mượt
Bạn bè tươi sáng tựa lòng gương

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm