Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 22/02/2017 17:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/01/2018 16:27, số lượt xem: 596

Duồng mây cưỡi gió toả hương đời
Có rảnh xin cùng dạo cõi chơi
Thuỷ nhược la đà men quãng tới
Bồng lai lả lướt dậy hương vời
Còn thêm đoạn ước ngày nao gởi
Hoặc những câu nguyền thuở ấy khơi
Hãy đến vờn trăng trà tửu ngợi
Dòng thơ kỷ niệm mãi thơm lời

Dòng thơ kỷ niệm mãi thơm lời
Quá vãng êm đềm thoả mộng khơi
Vẫn dặn lòng đây mình nhớ gởi
Nào quên nẻo đó bạn thương vời
Tình thâm bạn hữu hoài thơm tới
Nghĩa khí kim bằng chẳng thể lơi
Những ước mơ này thêm lộng khởi
Duồng mây cưỡi gió toả hương đời

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm