Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 05/08/2017 22:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:38, số lượt xem: 501

Giữa net kề nhau xướng hoạ Đường
Thơ kiều diễm ý phím lồng chương
Tài hoa nữ kiệt vô cùng ngưỡng
Nhàn nhã thư quỳnh lãng đãng thương
Mãi giữ tâm lòng thơm vẹn hướng
Luôn gìn trí huệ ngát tròn hương
Văn ngời tứ bổng dày cao thượng
Nhả ngọc huyền mơ lộng lẫy trường

Nhả ngọc huyền mơ lộng lẫy trường
Muôn đời sắc diện ngọt ngào hương
Trời ban ân trạch lời thơ trưởng
Đất nhượng anh tài ý phú thương
Vẫn ước thi đàn ngan ngát lượng
Thêm cầu bạn hữu dạt dào chương
Chúc cho tình nghĩa hoài quang vượng
Giữa net kề nhau xướng hoạ Đường

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm