Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 21/03/2016 13:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/01/2018 16:24, số lượt xem: 574

Nguồn thơ tựa nước vỗ theo thuyền
Cảm xúc lâng hồn rộn rã xuyên
Lục bát êm đềm mơ quãng luyến
Đường thi rạng rỡ toả cung nguyền
Ngon ngào bảy chữ trong tình chuyến
Lả lướt năm vần giữa mộng duyên
Xướng hoạ tâm đầu mê mẩn huyễn
Cầm thư tửu nhạc sáng đêm huyền

Cầm thư tửu nhạc sáng đêm huyền
Lộng lẫy cho đời thoả sắc duyên
Khoả ý ươm từ chan điệu huyễn
Thùa tâm dệt tứ mở trang nguyền
Niềm mơ trỗi phả thầm câu luyến
Vọng toả tim lèn nỗi nhớ xuyên
Mãi ước kim bằng tơ bủa quyện
Nguồn thơ tựa nước vỗ theo thuyền

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Giao cổ đối - Bát đồng âm