1.
Rồi trời trêu cợt giáng ương vào
Tôi ngã lăn kềnh net đoạn giao
Rối mịt tâm thần thơ lặng náo
Côi mờ thể phách phú ngừng trao
Nổi trôi kiếp phận buồn u nhão
Thôi thúc hồn linh nhớ nghẹn ngào
Khỏi nạn tìm trang nhờ điện báo
Lôi nhau xướng hoạ tiếp đi nào

2.
Vào diễn đàn thơ thấy ấm rồi
Giao vần kết hoạ thoả lòng tôi
Náo vui cho thoả lành thay rối
Trao đổi để mừng đã hết côi
Nhão cũng nắn nhồi thơm tứ nổi
Ngào thì xây đắp đẹp lời thôi
Báo ai giông bão đà im lối
Thổ địa say mù chẳng thể lôi

Liên hoàn – Bát đồng âm