Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 04/05/2017 13:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/01/2018 16:23, số lượt xem: 448

Thi từ xướng hoạ mãi thành quen
Biếc nghĩa bằng giao chả nệ hèn
Cũng mộng mơ nguyền nhưng phải nén
Hay thờ thẫn ước lại mù khen
Trầm hương vướng lộng hàm râu kẽm
Ngũ sắc chan hoà cội mẻ men
Kĩu kịt thăng trầm hoan hỉ bén
Thơ Đường sản nghiệp cũng hoài chen

Sản nghiệp thơ Đường vẫn cố chen
Như rằng ở đó dậy luồng men
Rồi khi kiểm trí nhiều nơi lẹm
Bộn thuở soi mình ít chỗ khen
Chỉ sợ tài phiêu thành trớt trẽn
Thầm e sức mọn trở hư hèn
Làm sao chí cả vuông tròn vẹn
Đỡ hổ tâm lòng với bạn quen

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Ô thước kiều - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm