Dấu yêu ơi! quá tuyệt vời
Thế mà ta tưởng đã vời vợi nghe
Té ra lúi búi trăm bề
Lại thêm máy tính dính bê bết nhầm.

Có câu, duyên ngộ âm thầm
Thơ trao một bức, ước ngâm ngợi dài
Dẫu rằng xuôi ngược cách hai
Mà trong hồn bạn vẫn mài miệt thơ.

Được lời mà ngỡ như mơ
Phước duyên đưa đẩy khiên nhơ nhớ nào
Nghe lòng dậy sóng lao xao
Gởi về bên ấy xiết ao ước tình.

Thuỷ chung đượm ngát bình minh
Giữ cho vẹn ước những hình ảnh xưa
Thơ ngời lộng toả đón đưa
Lòng son vẫn mãi, chẳng thưa thớt gì…