Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (51)
Đăng ngày 09/09/2017 15:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:12, số lượt xem: 468

Hoa buồn rũ úa xiêu trời hạ
Buổi học lu mờ xuyên quãng lá
Sách vở hoang tàn tựa lũ ma
Cô thầy lặng lẽ như mầm đá
Ve chuyền giã biệt réo gần xa
Bụng hoảng từ ly thuồn sấp ngã
Kỷ niệm ơi hời mãi quấn ta
Chiều vương khắc khoải lèn toang dạ

Chiều vương khắc khoải lèn toang dạ
Tủi giận chia lìa tâm trí ngã
Cõi biếc đâu rồi hẻo giọng ca
Thơ vàng chẳng nữa chau hồn đá
Hớt hải đau mình vỡ thịt da
Đìu hiu lặng cảnh vùi hoa lá
Quạnh quẽ triền miên buổi quái tà
Hoa buồn rũ úa xiêu trời hạ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm