Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 14/05/2016 04:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 12:58, số lượt xem: 863

Lí Lắc ngọt thơm chẳng khác đường
Ngậm vào ôi khoái dậy lòng thương
Bao anh ngớ ngẩn toan lầm hướng
Lắm chú lơ mơ xém đụng tường
Luôn sẵn ngọc vàng vô số lượng
Lại nhiều tiền bạc phỡn phè lương
Vui thì thơ tặng lu bù chưởng
Chỉ ước trời cho giấc mộng thường

Dỗ mãi mà sao mộng chẳng thường
Trọc trằn như kẻ mất tiền lương
Anh thư chịu cảnh mồ côi phượng
Nữ sỹ mà thân vắng vẻ tường
Hỷ nộ đôi hàng khi gặp chướng
Trêu đùa vài khúc bữa hừng thương
Tình xem như thể là không tưởng
Lí Lắc kém chi những miếng đường

Ô thước kiều – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm