Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 06/05/2016 13:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:39, số lượt xem: 591

Ơn tình bạn hữu lẫn trời xanh
Nghĩ đến thân này lúc nát banh
Gặp phút đời sa lòng cám cảnh
Thoảng cơn gió lạ phổi tanh bành
Bần thần trí não hoen từng mảnh
Lo lắng tâm hồn oải suốt canh
Cứ ngỡ lình xình mau ráo hoảnh
Đâu dè loạng choạng khiến nhào quanh

Đâu dè loạng choạng khiến nhào quanh
Để cõi thơ văn úa cội cành
Giỡn tới thấy êm thầm tưởng mạnh
Trêu lùi chọt nhói phải nằm khoanh
Thời may sức lực dần quang ánh
Lúc vượng thể thân sớm ngọt lành
Giờ tạm xa rời cơn thảm cảnh
Ơn tình bạn hữu lẫn trời xanh

Liên hoàn - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm