Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (51)
Đăng ngày 18/03/2016 11:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/01/2018 16:20, số lượt xem: 668

Vẫn mãi hoài thơm xướng hoạ Đường
Cho tình thi hữu dậy ngàn phương
Từng khi thảng nhớ bên miền tưởng
Lắm lúc thầm trông giữa cõi thường
Nét chữ rồng bay hoà cánh phượng
Câu từ ý lượn đẫm nguồn hương
Nhìn bao dòng cũ mơ hình tượng
Như phảng phất người rạng rỡ gương

Như phảng phất người rạng rỡ gương
Tâm hồn bay bổng ngọt ngào hương
Vượt qua gian khổ quên điều chướng
Thắp lại bình yên ấm mộng thường
Tấm nghĩa hôm nào say vọng hướng
Nguồn ân thuở nọ lộng triều phương
Dù thăng trầm cuộc lòng luôn ngưỡng
Vẫn mãi hoài thơm xướng hoạ Đường

Bát đồng âm - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm