Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 19/03/2016 11:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2017 19:31, số lượt xem: 534

Phượng thắm giờ đây đã trở về
Vui mừng sắc toả lộng ngàn khê
Trùng khơi sóng dậy tràn muôn nẻo
Vạn cõi tình reo phả tứ bề
Nhạc bổng cung lừng thơm giữa nhớ
Tim hoà phách lịm trỗi nhiều mê
Nguồn thương góp lại trời yêu thoả
Ngọc khoả quỳnh mơ quãng ước thề

Ngọc khoả quỳnh mơ quãng ước thề
Đêm thầm mộng ngát trở mùa mê
Nương hồn nguyệt đắm loang tràn cõi
Vỗ cánh tình hương toả lộng bề
Hạnh tửu tương nguyền đơm huyễn sắc
Duyên lòng ngộ ái thoả trường khê
Vàng trăng mở hội mừng khôn xiết
Phượng thắm giờ đây đã trở về

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm