Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 20/03/2016 06:59, số lượt xem: 772

Cầm thư một kiếp rỡ trang đài
Gió bão kim tiền phải luỵ lay
Để cánh hồng nhung trầm lịm mãi
Làm thân ngọc nữ xót đau hoài
Hằng khuya bướm lượn mù mê nhảy
Buổi sớm hoa chờm rũ rượi say
Ước trả mùa xuân hồng cõi lại
Hồi tim ngất ngưởng diệu qua ngày

Ngất ngưởng vành tim rạng rỡ ngày
Nay đành chuốc tửu dỗ lòng say
Trầm luân vạn lối mù sương trải
Khắc khoải ngàn nơi rã mộng hoài
Dẫu biết giông rền đâu nẻo chạy
Theo chiều bão dội nép triền lay
Đành hanh phận hẻo nhiều ngang trái
Vẫn rạng hoàng tâm ánh nguyệt đài

Ô thước kiều - Bát đồng âm