Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 26/06/2016 11:10, số lượt xem: 450

Nội thất đủ đầy thoả dạ con
Nội an ổn định hạnh phúc tròn
Nội thương sơ sẩy thân nào trọn
Nội tạng ngon lành máy vẫn bon
Nội trù đàng hoàng thơm tuốt ngọn
Nội tình êm đẹp biếc trời son
Nội suy èo uột tâm hồn bón
Nội vụ trầm bê chí hướng mòn

Nội dung sắc sảo xếp lưng bồn
Nội cảm thương hàn chữa phải khôn
Nội bộ lèng èng tê mọi chốn
Nội cung lộn xộn xót bao hồn
Nội tâm xuống dốc môi mặt thộn
Nội tướng lên đời bát đĩa tôn
Nội trợ tuyệt vời đâu bị khổn
Nội quy chặt chẽ khỏi lo ồn

Thủ nhất thanh - Bát đồng âm