“Ah, belle liberté, qui me servois d’escorte...”

Ah, belle liberté, qui me servois d’escorte,
Quand le pied me portoit où libre je voulois!
Ah, que je te regrette! helas, combien de fois
Ay-je rompu le joug, que malgré moy je porte!

Puis je l’ay r’attaché, estant nay de la sorte,
Que sans aimer je suis et du plomb, et du bois:
Quand je suis amoureux, j’ay l’esprit et la vois,
L’invention meilleure, et la Muse plus forte.

Il me faut donc aimer pour avoir bon esprit,
Afin de concevoir des enfans par escrit,
Pour allonger mon nom aux depens de ma peine.

Quel sujet plus fertil sçauroy-je mieux choisir
Que le sujet qui fut d’Homere le plaisir,
Ceste toute divine et vertueuse Heleine?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Chia tay em tôi ngơ ngẩn làm sao
Trên cổ tôi ai đặt vào gánh nặng
Dù tôi cố hết sức ra tôi quẳng
Nhưng thiên nhiên người lại lấy đặt vào.

Thiếu tình yêu – tôi tấm vải nát nhàu
Chỉ yêu vào tôi thấy người khoẻ mạnh
Lòng rộn ràng và nàng thơ lại đến
Lại xôn xao những ý nghĩ trong đầu.

Nguồn cảm hứng cho Ronsard sáng tạo
Sẽ còn mãi đến muôn đời con cháu
Thề có trời, tôi chỉ hát về em!

Gương từ xưa người đời mãi không quên
Sắc đẹp và phẩm hạnh của Helène(*)
Từng cảm hứng cho Hôme sáng tạo.


(*) Người con gái từng là nguồn cảm hứng cho Ronsard viết hàng trăm bài Sonnê có tên là Helène. Thời cổ đại, Helen thành Troy được thừa nhận là người có sắc đẹp thiên thần mà sự bắt cóc nàng đã trở thành nguyên nhân của cuộc chiến Tơ-roa được Hôme mô tả trong Ôđixê và Iliát.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản

Ah, belle liberté, qui me servois d'escorte...

Ah, belle liberté, qui me servois d'escorte,
Quand le pied me portoit où libre je voulois !
Ah, que je te regrette ! helas, combien de fois
Ay-je rompu le joug, que malgré moy je porte !

Puis je l'ay r'attaché, estant nay de la sorte,
Que sans aimer je suis et du plomb, et du bois :
Quand je suis amoureux, j'ay l'esprit et la vois,
L'invention meilleure, et la Muse plus forte.

Il me faut donc aimer pour avoir bon esprit,
Afin de concevoir des enfans par escrit,
Pour allonger mon nom aux depens de ma peine.

Quel sujet plus fertil sçauroy-je mieux choisir
Que le sujet qui fut d'Homere le plaisir,
Ceste toute divine et vertueuse Heleine?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời