Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2016 21:05

蕭條

蕭條宦舍如僧舍,
骯髒今吾似故吾。
歲酉殘冬俱是客,
合來隨地做歡娛。

 

Tiêu điều

Tiêu điều hoạn xá như tăng xá,
Khảng tảng kim ngô tự cố ngô.
Tuế dậu tàn đông câu thị khách,
Hợp lai tuỳ địa tố hoan ngu.

 

Dịch nghĩa

Nhà quan ở tàn tạ giống nhà của sư
Bướng bỉnh ta nay cũng giống ta ngày xưa
Năm hết, đông tàn, đều cùng là khách
Theo phong tục tụ họp để cùng vui chơi


Nguyên chú: Câu 1 nói về chủ, câu 2 nói về mình, câu 3 nói về cảnh.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Nhà quan tàn tạ giống phòng sư
Gàn bướng ta nay cũng giống xưa
Năm hết, đông tàn, đều khách cả
Họp nhau tuỳ chốn, thoả vui chưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tàn tạ nhà quan tựa cửa chùa
Ta nay gàn bướng tựa ta xưa
Đông tàn năm hết chung thân khách
Gặp gặp hội tương phùng thoả ý chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời