Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 07:27

辤試

不赴今秋選,
無人會此情。
故妻方在日,
望我早成名。

 

Từ thí

Bất phó kim thu tuyển,
Vô nhân hội thử tình.
Cố thê phương tại nhật,
Vọng ngã tảo thành danh.

 

Dịch nghĩa

Không đi thi Hương năm nay
Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng
Người vợ đã mất khi tại thế
Mong mỏi ta sớm được thành danh


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Không dự thi năm nay
Chẳng ai thấu tình này
Vợ ta khi tại thế
Mong mỏi ta đỗ ngay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khoa thi nay chẳng dự
Biết ai tỏ nỗi lòng
Vợ xưa khi còn sống
Mong ta sớm hiển danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời