Bà mình vừa ở quê ra
Bà cho cả bưởi, cả na đi cùng
Áo và xe cọ lấm lưng
Bưởi na bà bế bà bồng trên tay.

Đường ra tỉnh rất là dài
Qua một cái núi với hai cái cầu
Rồi bao nhiêu mái nhà cao
Bao nhiêu phố nữa, với bao nhiêu đường…

Đón bà, nhà rộn mùi hương
Theo bà có cả cây vườn quê xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]