16/06/2024 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tác giả: Phan Quế (II)

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2023 02:10

 

Bà mình vừa ở quê ra
Bà cho cả bưởi, cả na đi cùng
Áo và xe cọ lấm lưng
Bưởi na bà bế bà bồng trên tay.

Đường ra tỉnh rất là dài
Qua một cái núi với hai cái cầu
Rồi bao nhiêu mái nhà cao
Bao nhiêu phố nữa, với bao nhiêu đường…

Đón bà, nhà rộn mùi hương
Theo bà có cả cây vườn quê xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Quế (II) » Bà