祝里園居

茆櫞深處野人居,
數四園童灌雜疏。
山影半遮蒼竹外,
潾谿斜傍綠苔餘。
窗前暮景吟聲細,
枕上愁端客夢虛。
珍重主人攀戀意,
勸斟時復送腴魚。

 

Chúc lý viên cư

Mao duyên thâm xứ dã nhân cư,
Sổ tứ viên đồng quán tạp sơ.
Sơn ảnh bán già thương trúc ngoại,
Lân khê tà bạng lục đài dư.
Song tiền mộ cảnh ngâm thanh tế,
Chẩm thượng sầu đoan khách mộng hư.
Trân trọng chủ nhân phan luyến ý,
Khuyến châm thời phục tống du ngư.

 

Dịch nghĩa

Gian nhà cỏ trong ngõ sâu, là chỗ của người quê mùa,
Ba bốn đứa trẻ làm vườn tưới rau.
Bóng núi che một nửa ngoài luỹ tre xanh,
Đường xóm đi chênh chếch trên đám rêu biếc.
Cảnh chiều trước cửa sổ, tiếng ngâm se sẽ,
Mối sầu trên gối, chiêm bao đất khách hắt hiu.
Cảm ơn chủ nhà có lòng quyến luyến,
Khi mời rượu lại cho cá béo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mái tranh ông lão ở thôn sâu
Ba bốn gia đồng đang tưới rau
Bóng hiện lưng chừng non khuất trúc
Đường đi chênh chếch ngõ xanh rêu
Trước song bóng xế ngâm se sẽ
Trên gối sầu tuôn mộng hắt hiu
Đa tạ chủ nhân tình mến khách
Rượu mời, cá béo lại đưa theo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê mùa nhà lá ngõ trong sâu,
Ba bốn trẻ làm vườn tưới rau.
Bóng núi luỹ tre che một nửa,
Đường đi chênh chếch đám rêu màu.
Cảnh chiều song trước ngâm se sẽ,
Đất khách chiêm bao hiu hắt sầu,
Gia chủ cảm ơn lòng quyến luyến,
Rượu mời cá béo lại theo sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời