Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 16:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/08/2011 21:14

勝陣後感作其二

山蓋高兮水蓋深,
每於默將顯英靈。
不然眾果相懸甚,
胡到溪連已失驚。

 

Thắng trận hậu cảm tác kỳ 2

Sơn cái cao hề thuỷ cái thâm,
Mỗi ư mặc tướng hiển anh linh.
Bất nhiên chúng quả tương huyền thậm,
Hồ đáo khê liên dĩ thất kinh.

 

Dịch nghĩa

Núi rất cao mà nước rất trong
Chắc là thần linh thầm giúp ta
Nếu không nhiều ít chênh nhau thế
Sao (chúng) đến bên khe đá hoảng khiếp bỏ chạy


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Núi vút cao hề, nước rất trong
Thần linh hiển thánh, giúp nên công
Ví không nhiều ít chênh nhau thế
Hễ đến bên khe, giặc hãi hùng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cao cao núi cả, nước thanh trong
Thầm chắc thần linh ý giúp mình
Chẳng thế vì sao chênh sức lực
Bên khe giặc đến phải hồn kinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Chót vót non cao, nước một mầu,
Quỷ thần âu cũng giúp ngầm nhau,
Không dưng bên ít bên nhiều thế,
Mà đến đầu khe đã chạy sao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Non rất cao mà nước rất xanh,
Nước non linh hiển giúp cho mình.
Nếu không bên ít bên nhiều thế,
Sao đến đầu khe đã hoảng kinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi rất cao mà nước rất trong,
Thần linh thầm giúp ta nên công.
Nếu không nhiều ít chênh nhau thế,
Kinh hoảng bên khe bỏ chạy rông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời