01/12/2021 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thắng trận hậu cảm tác kỳ 2
勝陣後感作其二

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 16:50

 

Nguyên tác

山蓋高兮水蓋深,
每於默將顯英靈。
不然眾果相懸甚,
胡到溪連已失驚。

Phiên âm

Sơn cái cao hề thuỷ cái thâm,
Mỗi ư mặc tướng hiển anh linh.
Bất nhiên chúng quả tương huyền thậm,
Hồ đáo khê liên dĩ thất kinh.

Dịch nghĩa

Núi rất cao mà nước rất trong
Chắc là thần linh thầm giúp ta
Nếu không nhiều ít chênh nhau thế
Sao (chúng) đến bên khe đá hoảng khiếp bỏ chạy

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Núi vút cao hề, nước rất trong
Thần linh hiển thánh, giúp nên công
Ví không nhiều ít chênh nhau thế
Hễ đến bên khe, giặc hãi hùng!
Nguồn:
1. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
2. Ngô Văn Phú, 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), NXB Hội nhà văn, 2003
Nguồn: Ngô Văn Phú, 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Thắng trận hậu cảm tác kỳ 2