15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 08:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2013 19:58

三清洞

控帶七泉聯上嶅,
石為疆界水為濠。
地分南北金湯險,
天設神仙洞府高。
帝所清都纔咫尺,
仙池禹穴四周遭。
處邊軍際因登覽,
偏佐輕行總握刀。

 

Tam Thanh động

Khống đới Thất Tuyền liên Thượng Ngao,
Thạch vi cương giới thuỷ vi hào.
Địa phân nam bắc kim thang hiểm,
Thiên thiết thần tiên động phủ cao.
Đế Sở Thanh Đô tài chỉ xích,
Tiên Trì Vũ Huyệt tứ chu tao.
Xử biên quân tế nhân đăng lãm,
Thiên tá khinh hành tổng ác đao.

 

Dịch nghĩa

Khống chế cả Thất Tuyền cùng Thượng Ngao,
Đá làm bờ cõi, nước làm hào sâu.
Đất chia giới hạn nam bắc, hiểm trở như thành bằng sắt; hào nước sôi,
Trời đặt ra nơi động phủ thần tiên, cao chênh vênh.
Đế Sở và Thanh Đô chỉ cách gang tấc,
Ao Tiên, Huyệt Vũ vây quanh bốn phía.
Nhân khi đóng quân biên giới, lên xem cảnh động,
Ý muốn đi nhẹ nhưng vẫn phải cầm đao.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Trấn cả Thất Tuyền với Thượng Ngao
Bao quanh núi đá nước đầy hào
Bắc Nam phân rõ hào thành hiểm
Trời đất phơi bày hang động cao
Đế Sở, Thanh Đô ngay trước mắt
Ao Tiên, Huyệt Vũ bốn bề bao
Đóng quân biên giới lên thăm động
Muốn nhẹ chân đi vai vác đao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Khống chế Thượng Ngao lẫn Thất Tuyền
Nước làm hào chắn, đá thành biên
Đất chia hiểm trở vùng Nam Bắc
Trời dựng cao vời cõi bụt tiên
Đề Sở Thành Đô vài tấc cách
Tiên Trì Vũ Huyệt bốn phương liên
Đóng quân biên ải lên thăm động
Đi nhẹ, tay đao vẫn cắp liền.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khống chế Thất Tuyền với Thượng Ngao,
Đá làm bờ cõi nước làm hào.
Bắc nam địa giới thành hào hiểm,
Động phủ thần tiên chất ngất cao.
Gang tấc Thanh Đô bên Đế Sở,
Ao Tiên Huyệt Vũ bốn bề bao.
Đóng quân biên giới lên xem động,
Đi nhẹ muốn qua phải thủ đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thất Tuyền trấn với Thượng Ngao,
Đá làm bờ cõi nước hào thành quanh.
Bắc nam địa giới hiểm thành,
Thần tiên động phủ trời xanh cao vời.
Thanh Đô Đế Sở gần thôi,
Ao Tiên Huyệt Vũ vây bao bốn bề.
Đóng quân lên động gần kề,
Muốn qua đi nhẹ phải về đem đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Chế ngự Thượng Ngao tới Thất Tuyền
Nước sâu đá dựng vạch đường biên
Đất sinh hiểm trở chia Nam Bắc
Trời tạo cao sang mở động tiên
Huyệt Vũ, Tiên Trì quây bốn phía
Thanh Đô, Đế Sở cận kề bên
Biên phòng dù lúc thư, xem cảnh
Vũ khí theo mình hãy chớ quên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời