Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:39

立春

條風拂拂曉寒收,
臘半迎春兩務休。
里老驚看新綵燕,
城中怕送小泥牛。
早農誰是能瞻歲,
上瑞人皆望有秋。
今日杯盤多喜意,
與君同樂見吾侯。

 

Lập xuân

Điều phong phất phất hiểu hàn thu,
Lạp bán nghênh xuân lưỡng vụ hưu.
Lý lão kinh khan tân thái yến,
Thành trung phạ tống tiểu nê ngưu.
Tảo nông thuỳ thị năng chiêm tuế,
Thượng thuỵ nhân giai vọng hữu thu.
Kim nhật bôi bàn đa hỷ ý,
Dữ quân đồng lạc kiến ngô hầu.

 

Dịch nghĩa

Gió hoà phe phẩy, rét buổi mai đã hết,
Nửa tháng chạp đón xuân, hai vụ đã xong.
Ông lão trong làng giật mình thấy con én mới bằng lụa mầu,
Trong thành sợ phải tiễn con trâu nhỏ bằng đất.
Ai là người nông dân có tài sớm biết được điểm tốt xấu trong một năm,
Điềm tốt ai cũng đều mong nhưng mong trước hết là được mùa.
Trong bữa tiệc hôm nay có nhiều ý mừng,
Cùng nhau vui chung để ra mắt quan trên của chúng ta.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978