27/05/2022 08:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập xuân
立春

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:39

 

Nguyên tác

條風拂拂曉寒收,
臘半迎春兩務休。
里老驚看新綵燕,
城中怕送小泥牛。
早農誰是能瞻歲,
上瑞人皆望有秋。
今日杯盤多喜意,
與君同樂見吾侯。

Phiên âm

Điều phong phất phất hiểu hàn thu,
Lạp bán nghênh xuân lưỡng vụ hưu.
Lý lão kinh khan tân thái yến,
Thành trung phạ tống tiểu nê ngưu.
Tảo nông thuỳ thị năng chiêm tuế,
Thượng thuỵ nhân giai vọng hữu thu.
Kim nhật bôi bàn đa hỷ ý,
Dữ quân đồng lạc kiến ngô hầu.

Dịch nghĩa

Gió hoà phe phẩy, rét buổi mai đã hết,
Nửa tháng chạp đón xuân, hai vụ đã xong.
Ông lão trong làng giật mình thấy con én mới bằng lụa mầu,
Trong thành sợ phải tiễn con trâu nhỏ bằng đất.
Ai là người nông dân có tài sớm biết được điểm tốt xấu trong một năm,
Điềm tốt ai cũng đều mong nhưng mong trước hết là được mùa.
Trong bữa tiệc hôm nay có nhiều ý mừng,
Cùng nhau vui chung để ra mắt quan trên của chúng ta.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió hoà phe phẩy rét mai xong,
Hai vụ xong xuân đón nửa đông.
Ông lão giật mình nhìn thấy én,
Trong thành sợ phải tiễn trâu nung.
Ai người sớm biết năm tốt xấu,
Điềm tốt được mùa đó ước mong.
Bữa tiệc hôm nay nhiều ý thú,
Cùng quan ra mắt để vui chung.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Lập xuân