并有輓詩一首

疑是天仙謫下塵,
女工婦則獨超群。
六番任劇雙遺血,
一紀匡窮急化身。
未死夫能書本傳,
不知客亦惜佳人。
此生姻債傞何及,
願結來生美滿姻。

 

Tịnh hữu vãn thi nhất thủ

Nghi thị thiên tiên trích há trần,
Nữ công phụ tắc độc siêu quần.
Lục phiên nhâm kịch song di huyết,
Nhất kỷ khuông cùng cấp hoá thân.
Vị tử phu năng thư bản truyện,
Bất tri khách diệc tích giai nhân.
Thử sinh nhân trái ta hà cập,
Nguyện kết lai sinh mỹ mãn nhân.

 

Dịch nghĩa

Ngỡ rằng (nàng) là tiên trên trời giáng xuống hạ giới
Đường nữ công và đạo làm vợ đều hơn hẳn mọi người
Sáu phen mang nặng, để lại hai hòn máu đỏ
Một kỉ giúp ta trong cảnh nghèo, nay vội hoá thân
(Ta) người chồng chưa chết của nàng còn viết được bản truyện (của nàng)
Những người khác không quen biết cũng thương tiếc giai nhân
Duyên nợ kiếp này, khóc than sao kịp nữa
Nguyện kết mối duyên lành trọn vẹn ở kiếp sau


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Nàng hẳn là tiên giáng xuống trần
Công dung ngôn hạnh thảy siêu quần
Sáu phen sinh nở, hai hòn máu
Một kỉ giúp nghèo vội hoá thân
Chưa chết, chồng còn ghi bản truyện
Không quen, khách cũng tiếc giai nhân
Kiếp này duyên nợ, than sao kịp?
Nguyện kiếp sau duyên đẹp mọi phần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nàng như tiên nữ giáng trần
Công dung ngôn hạnh mười phân hơn đời
Nàng cho hai khối máu tươi
Mười năm khó nhọc vội rời đi đâu
Không quen khách cũng tiếc người
Truyện nàng, chồng gượng lần hồi chép xong
Kiếp nầy duyên nợ khôn mong
Kiếp sau nguyện kết duyên lành ái ân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời