31/03/2023 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịnh hữu vãn thi nhất thủ
并有輓詩一首

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2012 17:58

 

Nguyên tác

疑是天仙謫下塵,
女工婦則獨超群。
六番任劇雙遺血,
一紀匡窮急化身。
未死夫能書本傳,
不知客亦惜佳人。
此生姻債傞何及,
願結來生美滿姻。

Phiên âm

Nghi thị thiên tiên trích há trần,
Nữ công phụ tắc độc siêu quần.
Lục phiên nhâm kịch song di huyết,
Nhất kỷ khuông cùng cấp hoá thân.
Vị tử phu năng thư bản truyện,
Bất tri khách diệc tích giai nhân.
Thử sinh nhân trái ta hà cập,
Nguyện kết lai sinh mỹ mãn nhân.

Dịch nghĩa

Ngỡ rằng (nàng) là tiên trên trời giáng xuống hạ giới
Đường nữ công và đạo làm vợ đều hơn hẳn mọi người
Sáu phen mang nặng, để lại hai hòn máu đỏ
Một kỉ giúp ta trong cảnh nghèo, nay vội hoá thân
(Ta) người chồng chưa chết của nàng còn viết được bản truyện (của nàng)
Những người khác không quen biết cũng thương tiếc giai nhân
Duyên nợ kiếp này, khóc than sao kịp nữa
Nguyện kết mối duyên lành trọn vẹn ở kiếp sau

Bản dịch của Phan Văn Các

Nàng hẳn là tiên giáng xuống trần
Công dung ngôn hạnh thảy siêu quần
Sáu phen sinh nở, hai hòn máu
Một kỉ giúp nghèo vội hoá thân
Chưa chết, chồng còn ghi bản truyện
Không quen, khách cũng tiếc giai nhân
Kiếp này duyên nợ, than sao kịp?
Nguyện kiếp sau duyên đẹp mọi phần
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Tịnh hữu vãn thi nhất thủ