- Chị ơi vì sao
Hoa hồng lại khóc?
- Không phải đâu em!
Đấy là hạt ngọc
Người gọi là sương
Sao đêm gửi xuống
Tặng cô hoa hồng...


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970