- Chị ơi vì sao
Hoa hồng lại khóc?
- Không phải đâu em!
Đấy là hạt ngọc
Người gọi là sương
Sao đêm gửi xuống
Tặng cô hoa hồng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]