Ruộng làng vừa gặt xong
Thế là thành sân bóng
Cỏ sân ta vàng óng
Khán giả ngồi lên rơm.

Mũ đặt vào cọc gôn
Xóm trên và xóm dưới
Mười “tên” chia hai đội
Đen nhẫy tấm lưng trần.

Trọng tài đứng giữa sân
Bụm tay làm còi thổi
Cuồng nhiệt quên bắt lỗi
Reo ầm: “Sút! Sút đi!”.

Đợt phản công gió lốc
Cú đá xoáy Pê-lê
Thủ môn mồm méo xệch
Đôi bạn cười hê hê.

Đàn cò sà ngọn tre
Trong ráng chiều rực đỏ
Những chú bò no cỏ
Đợi “cầu thủ” dắt về.


Đỗ Tuyết Phượng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]