Đám mây nhỏ bình an
Về trời ngoan em nhé
Tạm biệt nơi trần thế
Tạm biệt những khổ đau

Nếu còn có kiếp sau
Lại làm đám mây nhỏ
Hạnh phúc và an yên
Bay giữa trời lộng gió


Nguồn: Phạm Thanh Vân, Bé hỏi mẹ, NXB Kim Đồng, 2022