Bí bò mặt đất
Lá thấp, lá cao
Mừng ngày dịu nắng
Mừng đêm sáng sao

Dây dài vướng bờ
Lá đông chật đất
Ngọn cứ lượn vòng
Như tìm về gốc

Hoa cái, hoa đực
Vàng rực nở cùng
Bướm, ong, ong, bướm
Kéo về thật đông.

Bí nằm trên đất
Quả lăn, quả lóc
Như đám trẻ con
Đứa rình, đứa nấp...

Đố ai biết được
Bí nào gốc nào?
Con chung mảnh đất
Một nhà thương nhau.


Trích đoạn bài thơ này từng được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông giai đoạn 1976-1979.

Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970