Le te gà gáy
Gáy trên đồi cao
Gọi mặt trời dậy
Gọi sương thức mau

Le te gà gáy
Chiếc lá cựa mình
Chồi non mở mắt
Lắng nghe âm thanh

Le te gà gáy
Hòn than trở mình
Bếp đã thức dậy
Ấm màu lửa xanh

Le te gà gáy
Mùa xuân đã về
Nắng xuyên trong cành
Nắng len trong lá

Le te gà gáy
Như biết xuân về
Lòng vui như tết
Gáy hoài, le te.