Từ đường rộng mở nước xanh quây,
Kề cạnh long cung biển biếc đầy.
Khí tốt trùm cây mây quyện quyện,
Hơi lành phủ lá khói lay lay.
Bao đời ơn tựa dòng sông ấm,
Mấy thuở tình như trái núi dầy.
Phúc được đất trời luôn phổ độ,
Chim bằng muốn sải cánh tung bay.

tửu tận tình do tại