奉和御製光德殿上感成

清瑟淙淙奏雅音,
九重追念歳駸駸。
更詳舜孝精華達,
叔弼邾邊感格深。
萬福淵源流衍汜,
億年員寢樹陰森。
欣瞻穆穆光儀盛,
願效孚顒罄素心。

 

Phụng hoạ ngự chế “Quang Đức điện thượng cảm thành”

Thanh sắt tông tông tấu nhã âm,
Cửu trùng truy niệm tuế xâm xâm.
Cánh tường Thuấn hiếu tinh hoa đạt,
Thúc bật Chu biên cảm cách thâm.
Vạn phúc uyên nguyên lưu diễn dĩ,
Ức niên viên tẩm thụ âm sâm.
Hân chiêm mục mục quang nghi thịnh,
Nguyện hiệu phu ngung khánh tố tâm.

 

Dịch nghĩa

Tiếng đàn tưng tưng trong trẻo, vang âm thanh dìu dịu,
Nhớ lại khi ở chốn cửu trùng, tháng năm xăm xăm trôi.
Hiếu với cha mẹ như vua Thuấn, đạt tới mức tinh hoa,
Thờ cúng tổ tiên tựa nhà Chu, cảm cách sâu xa.
Muôn phúc từ chỗ cội nguồn như nước chảy về,
Ngàn năm nơi lăng mộ đế vương bóng cây che rợp.
Kính cẩn ngửa trông phép nước trị bình,
Xin vắt kiệt tấm lòng trong trắng, thành thực trao cho nhà vua.


Bài này hoạ thơ của vua Lê Thánh Tông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đàn kêu tích tịch tiếng du dương,
Gợi nhớ hoàng cung những tháng trường.
Hiếu thuận mẹ cha noi Thuấn đế,
Phụng thờ tiên tổ học Chu vương.
Cội nguồn vạn phúc đầy sông nước,
Lăng tẩm ngàn năm vững cột tường.
Mừng ngắm giang sơn đang thịnh trị,
Lòng trung dâng trọn sáng như gương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng đàn trong trẻo, âm điều hoà,
Gợi lại cửu trùng ngày tháng qua.
Thờ cúng nhà Chu sâu sắc cách,
Hiếu tình vua Thuấn mức tinh hoa.
Cội nguồn muôn phúc từ sông nước,
Lăng tẩm đế vương cây rợp toà.
Kính cẩn ngửa trông an phép nước,
Tấm lòng trong trắng trao nhà vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời