24/05/2024 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường”
奉和御製幸建瑞堂

Tác giả: Phạm Đạo Phú - 范道富

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 21:35

 

Nguyên tác

堂前縹緲碧流環,
交壓龍宮海色寬。
雲樹曨通浮淑氣,
煙花婥約裊輕寒。
昔年慶澤源流遠,
今日民風任寂安。
瑣瑣幸蒙天地德,
南溟準擬效鵬摶。

Phiên âm

Đường tiền phiếu diểu bích lưu hoàn,
Giao áp long cung hải sắc khoan.
Vân thụ lung thông phù thục khí,
Yên hoa sước ước niểu khinh hàn.
Tích niên khánh trạch nguyên lưu viễn,
Kim nhật dân phong nhậm tịch an.
Toả toả hạnh mông thiên địa đức,
Nam minh chuẩn nghĩ hiệu bằng đoàn[1].

Dịch nghĩa

Trước từ đường vời vợi, dòng nước biếc uốn quanh,
Xa xa sát long cung, màu nước biển mênh mang.
Mây trùm ngọn cây, khí lành nổi lên,
Khói bọc khóm hoa, hơi lạnh nhẹ vương.
Nhiều năm mừng ơn như nguồn nước chảy xa,
Ngày nay dân sống trong đùm bọc bình yên.
May mắn được nhờ chút ít ở đức trời đất,
Muốn bắt chước chim bằng bay qua biển nam.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Từ đường rộng mở nước xanh quây,
Kề cạnh long cung biển biếc đầy.
Khí tốt trùm cây mây quyện quyện,
Hơi lành phủ lá khói lay lay.
Bao đời ơn tựa dòng sông ấm,
Mấy thuở tình như trái núi dầy.
Phúc được đất trời luôn phổ độ,
Chim bằng muốn sải cánh tung bay.
Bài này hoạ thơ của vua Lê Thánh Tông.

[1] Chim bằng tung cánh vút bay lên. Chữ này thường dùng để chỉ sự phấn đấu vươn lên tiền trình xa rộng. Thiên Tiêu dao du sách Trang Tử có viết: “Bằng chi tỉ ư nam minh dã, thuỷ kích tam thiên lý, đoàn phù dao nhi thượng giả cửu vạn lý” (Chim bằng đến biển nam, nước sóng sánh ba nghìn dặm, vung cánh vút theo gió lốc mà lên chín vạn dặm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo Phú » Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường”