奉和御製駐翠靄洲

御舟蕩漾泛春晴,
濟濟衣冠夾道迎。
大孝巍巍天地準,
小心翼翼日星明。
虞臣幸際清明會,
漢將思垂竹白名。
上下交夫應帝指,
綿綿萬古享丕平。

 

Phụng hoạ ngự chế “Trú Thuý Ái châu”

Ngự chu đãng dạng phiếm xuân tình,
Tế tế y quan giáp đạo nghênh.
Đại hiếu nguy nguy thiên địa chuẩn,
Tiểu tâm dực dực nhật tinh minh.
Ngu thần hạnh tế thanh minh hội,
Hán tướng tư thuỳ trúc bạch danh.
Thượng hạ giao phu ưng đế chỉ,
Miên miên vạn cổ hưởng phi bình.

 

Dịch nghĩa

Thuyền vua bồng bềnh trôi trong nắng xuân,
Áo mũ nườm nượp hai bên đường nghênh tiếp.
Lòng đại hiếu cao vòi vọi, noi theo phép trời đất,
Đức cẩn thận từng ly từng tý, sáng như mặt trời, như ngôi sao.
Bề tôi nhà Ngu may gặp vận hội tươi sáng,
Tướng nhà Hán nhớ ơn được lưu danh trong sử sách.
Trên dưới đồng lòng cùng theo lời dạy của hoàng đế
Dặc dài muôn thuở hưởng cảnh thái bình.


Bài này hoạ thơ của vua Lê Thánh Tông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Thuyền rồng trong nắng lững lờ trôi,
Mũ áo uy nghi đón rợp trời.
Hiếu nghĩa cao vời thiên địa thấu,
Chỉn chu hết mức thế gian soi.
Thần Ngu may gặp thời tươi sáng,
Tướng Hán được lưu sách rạng ngời.
Trên dưới đồng lòng cùng hưởng phúc,
Bình yên mãi mãi đến muôn đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nắng xuân thuyền ngự lướt bồng bềnh
Mũ áo hàng hàng lễ đón nghênh
Hiếu nghĩa trời cao noi chót vót
Chu toàn sao sáng chiếu mông mênh
Thần Ngu may lớn xây thời thịnh
Tướng Hán ơn dày chép sử xanh
Trên dưới vâng theo hoàng đế dạy
Dài lâu muôn thuở hưởng yên bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Bồng bềnh thuyền ngự bến xuân xanh
Chật phố triều quan đứng đón nghênh
Đạo hiếu ngời ngời soi nhật nguyệt
Lòng so đau đáu chiếu tinh thần
Tôi Nghiêu mừng gặp thời văn vật
Tướng Hán mong tên chép sử xanh
Trên dưới một lòng nhuần phúc nước
Dặc dài muôn thuở hưởng thanh bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền vua trong nắng xuân bồng bềnh,
Áo mũ rợp trời đường tiếp nghênh.
Đại hiếu cao vời, theo phép đất,
Chỉn chu từng tý, sáng trời lên.
Tôi Ngu gặp vận may tươi sáng,
Tướng Hán nhớ ơn danh được bền.
Trên dưới đồng lòng vua dạy bảo,
Thái bình muôn thuở ơn không quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời