奉和御製拜謁山陵感成

春回草木盡鮮妍,
萬里青山染綠煙。
旌旆飄蕭晴霧外,
舳艫飛戾夕陽邊。
朝宗碧水滔滔逝,
拱北丹心耿耿懸。
多幸斯臣逢聖代,
巍巍孝治日中天。

 

Phụng hoạ ngự chế “Bái yết Sơn Lăng cảm thành”

Xuân hồi thảo mộc tận tiên nghiên,
Vạn lý thanh sơn nhiễm lục yên.
Tinh bái phiêu tiêu tình vụ ngoại,
Trục lô phi lệ tịch dương biên.
Triều tông bích thuỷ thao thao thệ,
Củng bắc đan tâm cảnh cảnh huyền.
Đa hạnh tư thần phùng thánh đại,
Nguy nguy hiếu trị nhật trung thiên.

 

Dịch nghĩa

Xuân về cây cỏ hết thảy đều tươi tốt,
Muôn dặm núi xanh được nhuộm màu khói biếc.
Cờ quạt bay phần phật trong tiết trời quang đãng,
Thuyền bè lướt nhanh bên cảnh chiều tà.
Nước biếc theo triều lên cuồn cuộn chảy,
Lòng son chầu về phương bắc rờ rỡ treo.
Bề tôi nhiều may mắn gặp đời vua sáng,
Nền hiếu trị sừng sững như vầng nhật giữa trời.


Bài này hoạ thơ của vua Lê Thánh Tông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Xuân sang cây cỏ thảy xanh tươi,
Sương khói trùm muôn dặm núi đồi.
Nắng toả cờ đào bay phấp phới,
Chiều buông thuyền nhẹ lướt chơi vơi.
Về nguồn nước biếc băng băng chảy,
Hướng cội lòng trung mãi mãi ngời.
Hạnh phúc tôi hiền bên vua sáng,
Xây nền hiếu trị ánh dương soi.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân về cây cỏ thảy đều tươi,
Muôn dặm núi xanh nhuộm biếc đồi.
Cờ quạt phất phơ trời sáng sủa,
Thuyền bè vùn vụt bên cảnh chiều rơi.
Triều lên nước biếc băng băng chảy,
Chầu bắc lòng son canh cánh lời.
May mắn bề tôi vua sáng suốt,
Vững nền hiếu trị giữa bầu trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời