Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2016 15:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/04/2016 15:12

歸北城

早歲逢兵緣,
涵養本無素。
亍彳風塵中,
總被浮名誤。
誠自知不能,
豈敢云必取。
黽勉涉波查,
聯泄造化怒。
病鬼非相妒,
分內所當受。
帶病歸北城,
吾亦安吾遇。

 

Quy Bắc thành

Tảo tuế phùng binh duyến 
Hàm dưỡng bản vô tố 
Xúc xích phong trần trung 
Tổng bị phù danh ngộ 
Thành tự tri bất năng 
Khởi cảm vân tất thủ 
Mãnh miễn thiệp ba tra 
Liên tiết tạo hoá nộ 
Bệnh quỷ phi tương đố 
Phận nội sở đương thụ 
Đới bệnh quy Bắc thành 
Ngô diệc an ngô ngộ

 

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ gặp binh loạn
Nuôi dưỡng dạy dỗ vốn chẳng có gì
Lấn bấn trong gió bụi
Tất cả cũng do bị nhầm bởi danh hão
Thực tự biết mình chẳng có tài
Há dám nói rằng sẽ thi đỗ
Gắng gỏi vượt sóng gió cát bụi
Để tạo hoá phải tức giận mấy lần
Chẳng phải bệnh quỷ ghét chi nhau
Đó là cái phận mình phải gánh chịu
Mang bệnh về Bắc thành
Ta cũng yên với cảnh ngộ của ta


Nguyên dẫn: (Ngày 30 tháng 10). Tôi vừa nghèo vừa bệnh vừa già yếu. Nghiệp cũ bỏ hoang đã lâu, há đâu có thể xông xáo nơi trường ốc! Đeo đuổi theo sự cân nhắc nơi ngọn bút cũng bởi bình sinh mơ màng được chút phù danh. Mệnh vướng, đường cùng đều la cái mà phận mình phải gánh chịu. Mùa đông năm Kỷ Mão (1819) vẫn gắng sức đi thi, trải bao sóng gió cát bụi, để cho tạo hoá phải nổi giận. Ngày 12 tháng 10, bệnh quỷ hiện ra lừa, ghẹo sốt nóng sốt rét phát ra dữ dội, không thể vô trường được, đành mang bệnh trở về Bắc. Nhân đó làm thơ để tự an ủi.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ (Viện nghiên cứu Hán-Nôm), NXB Khoa học xã hội, 1998

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Tuổi trẻ gặp binh loạn
Nuôi dạy chẳng được gì
Lấn bấn trong gió bụi
Lầm bởi danh hão kia
Tự biết mình vô dụng
Đỗ sao được mà thi
Vẫn gắng vượt gió cát
Để tạo hoá khinh khi
Chẳng phải bệnh quỷ ghen
Chỉ tại mình vận bĩ
Ôm bệnh về Bắc Thành
Yên phận, thôi chẳng nghĩ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trẻ trai gặp lúc loạn ly
Ra công nuôi dạy có gì mấy đâu
Lao đao sóng gió bụi đời
Danh hờ khéo để luỵ người mà thôi
Biết mình cũng chẳng mấy tài
Làm sao nói được đổ cao phen nầy
Gắng qua gió giật sóng dồi
Để cho con tạo có hồi cũng căm
Phải đâu bệnh quỷ ghét ghen
Chẳng qua vận bĩ của mình tránh sao
Trở về quê cũ bệnh đeo
Cũng đành yên phận e sèo mà chi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi xanh gặp buổi binh đao,
Dưỡng nuôi dạy dỗ vốn sao bằng người.
Lao đao trong gió bụi đời,
Cũng vì tất cả theo đòi hư danh.
Tiếc mình chẳng có tài, thanh,
Đi thi há dám nói rằng đỗ ngay.
Ba đào gắng vượt bụi này,
Để trời đất khỏi tức thay mấy lần.
Chẳng là bệnh quỷ ghét thân,
Đó là vận bĩ gánh phần mình thôi.
Bệnh mang về Bắc thành rồi,
Cũng đành yên với cảnh đời của ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời