30/06/2022 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy Bắc thành
歸北城

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2016 15:11

 

Nguyên tác

早歲逢兵緣,
涵養本無素。
亍彳風塵中,
總被浮名誤。
誠自知不能,
豈敢云必取。
黽勉涉波查,
聯泄造化怒。
病鬼非相妒,
分內所當受。
帶病歸北城,
吾亦安吾遇。

Phiên âm

Tảo tuế phùng binh duyến 
Hàm dưỡng bản vô tố 
Xúc xích phong trần trung 
Tổng bị phù danh ngộ 
Thành tự tri bất năng 
Khởi cảm vân tất thủ 
Mãnh miễn thiệp ba tra 
Liên tiết tạo hoá nộ 
Bệnh quỷ phi tương đố 
Phận nội sở đương thụ 
Đới bệnh quy Bắc thành 
Ngô diệc an ngô ngộ

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ gặp binh loạn
Nuôi dưỡng dạy dỗ vốn chẳng có gì
Lấn bấn trong gió bụi
Tất cả cũng do bị nhầm bởi danh hão
Thực tự biết mình chẳng có tài
Há dám nói rằng sẽ thi đỗ
Gắng gỏi vượt sóng gió cát bụi
Để tạo hoá phải tức giận mấy lần
Chẳng phải bệnh quỷ ghét chi nhau
Đó là cái phận mình phải gánh chịu
Mang bệnh về Bắc thành
Ta cũng yên với cảnh ngộ của ta

Bản dịch của Kim Anh

Tuổi trẻ gặp binh loạn
Nuôi dạy chẳng được gì
Lấn bấn trong gió bụi
Lầm bởi danh hão kia
Tự biết mình vô dụng
Đỗ sao được mà thi
Vẫn gắng vượt gió cát
Để tạo hoá khinh khi
Chẳng phải bệnh quỷ ghen
Chỉ tại mình vận bĩ
Ôm bệnh về Bắc Thành
Yên phận, thôi chẳng nghĩ
Nguyên dẫn: (Ngày 30 tháng 10). Tôi vừa nghèo vừa bệnh vừa già yếu. Nghiệp cũ bỏ hoang đã lâu, há đâu có thể xông xáo nơi trường ốc! Đeo đuổi theo sự cân nhắc nơi ngọn bút cũng bởi bình sinh mơ màng được chút phù danh. Mệnh vướng, đường cùng đều la cái mà phận mình phải gánh chịu. Mùa đông năm Kỷ Mão (1819) vẫn gắng sức đi thi, trải bao sóng gió cát bụi, để cho tạo hoá phải nổi giận. Ngày 12 tháng 10, bệnh quỷ hiện ra lừa, ghẹo sốt nóng sốt rét phát ra dữ dội, không thể vô trường được, đành mang bệnh trở về Bắc. Nhân đó làm thơ để tự an ủi.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ (Viện nghiên cứu Hán-Nôm), NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Quy Bắc thành