Trước đèn khuya ngồi ngây tư lự
Mảnh trăng xanh dưới cửa bồi hồi
Soi cơn mộng sớm về qua
Một đêm mai rụng nhạt nhoà gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.