Cuộc du hành với lặng im
Từ tay tôi đến mắt em dịu hiền

Và trên mái tóc em mềm
Nơi mà con gái tay liền tay đan
Ngã vào mặt trời chói chan
Môi tìm môi chắt nồng nàn yêu thương
Bốn chiếc lá bỏ bên đường
Cho tim ấm áp mộng thường bên nhau.